Allt du behöver veta om muskelbristningar - orsak, symptom, undersökning, behandling.

Muskelbristning – Så gör du

DIAGNOS

En korrekt diagnos är självklart viktig för att du ska bli frisk så snabbt som möjligt. Detta är ännu viktigare när det kommer till muskelbristningar eftersom det handlar om en vävnadsskada, dvs. att muskeln gått sönder.

ULTRALJUDSDIAGNOSTIK

Ultraljudsdiagnostik är överlägsen andra undersökningsmetoder när det kommer till muskelbristningar eftersom man här kan dynamiskt testa muskeln (röra på muskeln) och se vad som sker. Det går även att få exakta mått på skadan för att efter en behandlingsserie kontrollera att muskelbristningen har läkt innan återgång till idrott/arbete. Hos oss ingår därför alltid en kostnadsfri uppföljning med ultraljud.

BEHANDLING

En lämplig behandling är avgörande för hur snabbt du återgår till exempelvis din idrott eller arbete. Vi har många behandlingsmetoder till vårt förfogande så du får den lämpligaste behandlingen för just dig.

ÅTERGÅNG TILL AKTIVITET

Vi förser dig med allt du behöver för att du ska kunna återgå till din aktivitet, vare sig det är en sport eller ett arbete. Det ingår alltså både kompletta träningsprogram med videoinstruktioner samt tips och rekommendationer på hur du går tillväga.

Från skadedebut till att bli frisk


Läs om vad som är viktigt att tänka på från skadedebut till återgång till aktivitet.

Diagnos

Oavsett vilka besvär du har behöver du först få en korrekt diagnos för att kunna behandlas på rätt sätt. Att behandlas på rätt sätt leder till att du blir frisk snabbare och kan återgå till din idrott eller ditt arbete.

Om du misstänker att du fått en muskelbristning är det därför smart att uppsöka hjälp eftersom det i detta fall handlar om en vävnadsskada och inte bara ett tillstånd. Det vill säga att muskelvävnaden har gått sönder och inte bara att du har en inflammation. Ju snabbare du söker hjälp desto lättare blir det att behandla och du blir frisk snabbare.

 • Viktigt med korrekt diagnos!
 • Korrekt diagnos ger optimal behandling
 • Optimal behandling leder till snabbare tillfrisknande
 • Ju snabbare du söker hjälp desto fortare du blir frisk

        DIAGNOS
        DIAGNOS

Ultraljudsdiagnostik

Med en ultraljudsundersökning får du en exakt och korrekt diagnos. Detta leder till en specifik och optimal behandling för just din skada vilket i sin tur förkortar därför läkningstiden avsevärt.

Hos oss behöver du ingen remiss utan du ringer direkt och bokar en ultraljudsundersökningen. Du får svar (diagnos) direkt efter undersökningen (om du blivit remitterad till oss skickas svaret istället till din läkare).

Ultraljudsundersökningen är helt ofarlig – smärtar inte, ger ingen strålning (ultraljud är ljudvågor) eller några fysiska biverkningar. Det finns heller inga restriktioner, varken före eller efter en ultraljudsundersökning.

Jämfört med flera andra röntgen- och undersökningsmetoder som t.ex. magnetresonanstomografi (”magnetkamera” eller ”MR”), datortomografi (CT) och slätröntgen kan man med ultraljudsundersökning dynamiskt testa en led eller en muskel för att se hur dessa beter sig vid rörelse, belastning osv. och således komma så nära verkligheten som möjligt vad gäller din skada.

OBS! Hos oss ingår alltid en kostnadsfri uppföljning med ultraljud efter avslutad behandlingsserie för att säkerställa att skadan är helt läkt innan rehabilitering och återgång till aktivitet.

 • Snabb första bedömning – ingen remiss behövs!
 • Du får diagnos direkt
 • Exakt diagnos -> snabbare läkning
 • Ofarlig, ingen strålning eller biverkningar
 • Kostnadsfri uppföljning!

   ULTRALJUDSUNDERSÖKNING
   ULTRALJUDSUNDERSÖKNING

Behandling

Förutom en korrekt diagnos är en adekvat och optimal behandling avgörande för hur snabbt din skada läker så att du kan återgå till din aktivitet, vare sig det är en sport eller arbete.

Eftersom varje skada och skadegrad är olika och varje individ är annorlunda krävs det att man även anpassar behandlingstypen till varje enskilt fall. Det är av just den anledningen som vi erbjuder så många behandlingsmetoder – för att specificera och optimera behandlingen för just dig och din skada och på så sätt få dig frisk så fort som möjligt.

Det finns olika sätt att behandla en muskelbristning. Vi erbjuder både laserterapi, ultraljudsbehandling, elektroterapi mm. Respektive behandlingsmetod har olika modaliteter vilka anpassas efter graden av muskelbristning, skadedebut, andra faktorer som övrig medicinering och sjukdomar osv. Du kan därför vara säker på att du får en så lämplig och specifik behandling som möjligt för just din skada.

Ju snabbare du söker hjälp desto färre behandlingar som kräv och desto fortare du blir frisk. Om du misstänker att du gått för länge med en obehandlad muskelbristning som givit ärrvävnad och stelhet så behöver du inte vara orolig. Det finns metoder för att mjuka upp ärrvävnad, såsom stötvågsbehandling och ultraljudsterapi.

Hos oss kommer du som patient i första hand. Du behandlas i lugn och ro i en fräsch och professionell miljö. Vår klinik är välutrustad och vi har det senaste inom undersöknings- och behandlingsteknik.

 • Den senaste behandlingstekniken
 • Optimal anpassad behandling för din skada
 • Erbjuder flera behandlingsmetoder för muskelbristningar
 • Effektiv behandling ger snabbare läkning
 • Behandlar även gamla muskelbristningar som läkt fel

       BEHANDLING
       BEHANDLING

Rehabilitering

Innan återgång till aktivitet bör man rehabilitera så att muskler och senor återigen vänjer sig vid aktivitet efter att ha varit skadade. Rehabiliteringen gör alltså så att övergången mellan behandling och aktivitet sker på ett mjukt och skonsamt sätt så att du inte river upp skadan.

Vi förser dig med allt du behöver för att du ska kunna återgå till din aktivitet, vare sig det är en sport eller ett arbete. Det ingår alltså både kompletta träningsprogram med videoinstruktioner samt tips och rekommendationer på hur du går tillväga och hur du ska förebygga liknande skador i framtiden.

 • Vi förser dig med allt du behöver!
 • Träningsprogram inkl. videoinstruktioner
 • Anpassat träningsprogram för dig
 • Förebygg framtida skador

      REHABILITERING
      REHABILITERING

Återgång till aktivitet

När du är frisk och har återgått till din aktivitet, vare sig det gäller arbete eller sport så är det viktigt att tänka på hur du förebygger liknande besvär i framtiden.

Träningsprogram (vilket du får av oss) är ett bra sätt att stärka muskler och ju starkare muskler du har desto svårare det blir att få muskelskador. Men det är också viktigt att tänka på ergonomi, teknik och arbetsställningar. Efter återgången är det upp till dig att eliminera alla faktorer som kan ge upphov till liknande besvär i framtiden.

Vi hjälper alltid till så mycket vi kan och du är därför välkommen att maila oss om det skulle uppstå några frågor, även efter avslutad behandlinggserie.

 • Förebygg bl.a. genom träning
 • Tänk också på ergonomi och teknik
 • Maila oss och fråga, även efter avslutad behandling!

    ÅTERGÅNG TILL AKTIVITET
    ÅTERGÅNG TILL AKTIVITET

Vanliga frågor om muskelbristningar


Nedan finner du allt du behöver veta om muskelbristningar och våra behandlingar.

Specifikt om muskelbristningar:

En muskelbristning (eller "muskelruptur" såsom det heter rent medicinskt) är när någon komponent av en muskel går sönder. En komponent kan vara själva muskelfibrerna men att få en bristning av muskelfascian ("muskelhinnan") räknas också som en muskelbristning. Ibland är det också en kombination av dessa. Får man en bristning av en sena så kallas det korrekt för senruptur = senbristning. Dock brukar man bara säga "muskelbristning" för allt tills dess att man specificerar skadan med t.ex. en ultraljudsundersökning för att veta exakt vad som gått sönder.

Ja, i de flesta av fallen märker du tydligt om du fått en muskelbristning. Det brukar vara en tydlig, huggsmärta som uppstår under fysisk aktivitet. Ibland även med en brännande känsla därtill. I få fall uppkommer en muskelbristning utan att du känner av den - exempelvis vid en redan inflammerad sena som blivit svag och brister lite i taget under en längre tid och ger s.k. mikrorupturer.

Det finns grad 1, 2 och 3. <p

 • Vid en grad 1 muskelbristning har det uppstått en eller flera mindre bristningar. Grad 1 ger smärta, ibland lite svaghet men man kan ändå utföra muskelrörelsen och man har därför inte total förlust av funktion.

 • Vid en grad 2 muskelbristning har det uppstått en eller flera större bristningar men muskeln är fortfarande sammanhängande och har alltså inte gått sönder helt. Grad 2 ger smärta och svaghet men inte total förlust av funktion i muskeln.

 • Vid en grad 3 muskelbristning så har muskeln (eller dess sena) gått sönder helt och hållet och det finns alltså inga fibrer som håller kvar muskeln. Vid grad 3 får man därför både smärta, svaghet och total förlust av funktion i muskeln. Denna typ måste opereras.

Självklart finns det massor av variation av muskelbristningar och indelningen är därför inte alltid glasklar, förutom vid grad 3. Det finns också något som kallas för muskelkontusion (se nästa fråga).

En muskelbristning = muskelfibrerna (eller senfibrerna) slits isär pga. muskelns axiella kraft (draget).

En muskelkontusion = kraftigt direktvåld mot muskeln som ger en krosskada på muskelfibrerna vilket gör att de går sönder och ger en blödning. De slits alltså inte isär och ger en slitskada såsom vid en muskelbristning.

En lårkaka är en muskelkontusion (i låret). Detta ger en mer eller mindre kraftig blödning i muskeln. Vid en lårkaka är det viktigt att fastställa om det är en intra- eller intermuskulär blödning.

Vid en intramuskulär blödning så kan blodet inte ta sig förbi den omslutande muskelfascian (muskelhinnan) vilket då skapar ett mycket högt tryck. Trycket som bildas av allt blod kan till slut bli så högt att det skadar större delar av muskeln, samt omkringliggande nerver och blodkärl. Det har då bildats ett så kallat akut kompartment syndrom vilket måste opereras akut Operationen går ut på att snitta upp muskelhinnan för att lätta på trycket.

Vid en intermuskulär blödning så kan blodet rinna ut mellan de olika muskellogerna då fascian troligen också gått sönder. Skulle en intermuskulär skada uppstå är det även här viktigt att ta hand om skadan direkt. Här kan du använda dig utav PRICE-metoden för att stoppa blödningen (läs svaret på frågan "Vad ska jag göra i akutfasen om jag någon gång får en muskelbristning?" för mer info om PRICE-metoden).

När det har uppstått en grad 3 muskelbristning eller s.k. totalruptur måste man operera muskeln om man vill få tillbaka funktionen och styrkan. En totalruptur betyder att muskeln gått sönder helt och hållet och det finns alltså inga muskel- eller senfibrer som håller kvar muskeln. En muskel kan antingen gå sönder i mitten (i muskelbuken) eller i en ände (i senan).

I de flesta fall handlar det dock om en partiell ruptur (delvis bristning = grad 1-2) vilket vi behandlar.

Det skiljer sig något för olika muskler men generellt måste man opereras inom bara några veckor. Överskrider man den tiden så är risken stor att man inte kan sy fast muskeln korrekt. Misstänker du att du fått en större muskelbristning bör du därför få det undersökt omgående för att utesluta grad 3 ruptur!

Om du någon gång misstänker att du drabbats av en muskelbristning (eller annan akut muskelskada) bör du så fort som möjligt efter skadetillfället (inom några minuter) följa PRICE-regeln:

PRICE står för Protection Rest Ice Compression Elevation och med det menas att du ska:

<p

 • Skydda skadeområdet från ytterligare skada. Detta kan också betyda att du ska använda kryckor, undvika stretching vid skadan etc.

 • Vila: fortsätt inte utan avbryt din aktiviteten omedelbart eftersom du kan förvärra skadan betydligt om du struntar i smärtan och fortsätter.

 • Kyl ned: med antingen en kylpåse på skadeområdet eller kylspray om kylpåse ej finns tillgänglig

 • Kompression: Lägg tryck (exempelvis bandage) på skadan för att begränsa blödningen.

 • Högläge: får du exempelvis en muskelbristning i vaden ska du ligga på rygg och lägga upp benet i högläge, dvs. över hjärtnivå.

Det finns många grundorsaker till muskelbristningar. Om man fokuserar på just skadetillfället så är det i princip alltid att du tar i för mycket när muskeln egentligen inte orkar utföra rörelsen eller med den kraft du önskar utföra rörelsen med.

Vad som dessförinnan har lett till muskelbristningen kan vara svaga muskler, dålig uppvärmning (som ger för lite elasticitet i muskeln), dålig teknik eller tidigare skador. Ibland kan det också bero på att något oförväntat sker, t.ex. att du råkar trampa snett eller gör något som ger en hastig uttänjning av muskeln utan att du egentligen tagit i eller själv velat aktivera muskeln.

Det är olika mycket belastning på olika muskelgrupper beroende på vilken sport eller arbete du utför och det avgör vart det är vanligast att få muskelbristningar. Generellt kan man säga att det är vanligast att få muskelbristningar i vaden, baksida lår samt ljumsken.

Vissa saker kan man träna bort. Är du lite spänd och stel går det bra att träna bort detta eftersom träning ökar cirkulationen och därmed läkningen och elasticiteten i musklerna.

Har du mycket besvär och bara tränar gör detta oftast att du förstärker redan kompensatoriska mönster vilket i många fall förvärrar smärtan eftersom du påfrestar redan överbelastade och ansträngda muskler. För att inte tala om hur leder, ligament, ledkapslar, senor mm. påverkas.

När det kommer till muskelbristningar handlar det ju om en vävnadsskada. Du kan förvärra skadan om du tränar innan bristningen är läkt.

Rehabilitering är ytterst viktig för att du ska kunna återgå till din idrott eller aktivitet utan problem. Men det gäller också att sätta in rehabilitering vid rätt skede/fas. Rätt skede är när skadan är helt läkt eller nästintill helt läkt. Sätts träning in för tidigt finns risken att du river upp skadan vilket bara förlänger läkningsförmågan ytterligare och du förlorar både tid, pengar och tvingas fortsätta ha ont.

Därför är det vettigt att först undersökas och behandlas hos en naprapat för att bli av med inflammation, spänningar, stelhet eller få en skada att läka, sen kan du träna både rehabilitera och träna i förebyggande syfte.

NSAID står för Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug och är alltså anti-inflammatoriska läkemedel. Exempel på dessa är Voltaren, Ipren, Diklofenak, Naproxen, Pronaxen, Ibuprofen, Nabumeton m.fl.

NSAID innehåller acetylsalicylsyra vilken minskar koagulationsförmågan av blodet vilket betyder att blödningen du fått i samband med din muskelbristning ökar och det försämrar därmed läkningsförmågan. Så ta inga anti-inflammatoriska läkemedel, speciellt om du misstänker att du fått en muskelbristning!

När andra naprapater råder patienter till att ta värktabletter så avråder vi istället generellt från alla typer av värktabletter. Värktabletter minskar ju smärta och då kan du i värsta fall förvärra skadan eftersom du inte känner hur ont det gör när du rör på dig och kanske tar i för mycket. Dessutom blir det svårt att utvärdera behandlingseffekterna för hur vet du då om den behandling som du betalar för verkligen fungerar?

Har du försökt att få ett sår att läka genom att hela tiden dra isär såret? Det är nämligen precis samma sak med en muskelbristning.

En muskelbristning är en vävnad som har gått sönder och kroppen är genialisk som själv läker muskelbristningar mha. ärrvävnad. Låt då kroppen ta hand om skadan istället för att försvåra det för kroppen genom att träna för tidigt! Du kan till och med förvärra skadan. Under akutfasen (24-48 h) sker en blödning i muskeln och då ska man inte öka cirkulationen ytterligare.

Det är skillnad på träning och upprätthållandet av blodgenomströmningen och elasticiteten i muskeln. Majoriteten av muskelbristningar uppkommer någonstans i benen. Därför är det tillräcklig med belastning bara att du går dagligen - det räcker för att underhålla blodgenomströmningen kring en vävnad som precis har gått sönder.

Ja, träning ökar cirkulationen vilket teoretisk skall öka läkningsförmågan men så fungerar det inte rent praktiskt. Drar du i en vävnad som har gått sönder så är det självklart att den inte läker som den ska. Istället kan du hjälpa kroppen att snabba på läkningsprocessen. Det är det som vi hjälper dig med!

Så fort som möjligt! Dagen efter skadan om det är möjligt.

Det stämmer att det uppstår en blödning muskeln under de första 48 timmarna efter skadetillfället och att man därför inte ska öka cirkulationen i muskeln för att inte förvärra blödningen. Dvs. ingen massage, stretching eller träning på skadeområdet.

Det vi gör är precis tvärtom - vi minskar blödningen, inte ökar den.

Vi använder oss utav elektroterapi, ultraljudsbehandling, laserbehandling m.fl. för att faktiskt behandla själva muskelbristningen och har tagit fram ett framgångsrikt behandlingsprotokoll för muskelbristningar och ligger i framkant med den senaste behandlingstekniken. Protokollet anpassas efter respektive patient beroende på smärtdebut, skadegrad, skadelokalisation, eventuella övriga sjukdomar, medicinering osv.

Övrigt:

Nej, du behöver ingen remiss för naprapatbehandling, ej heller för ultraljudsundersökning. Du bokar tiden själv genom att ringa oss på 08-446 10 80.

Ja, vi är anslutna till de flesta större försäkringsbolag:

 • Falck Healthcare

 • Länsförsäkringar

 • SEB Trygg Liv

 • Euro Accident

 • DKV Hälsa

 • Förenade Liv

 • Bliwa

 • Protector försäkring

 • BNP Paribas Cardif

 • Vardia

För att behandlas av oss via ditt försäkringsbolag kontaktar du först försäkringsbolaget och får ärendet godkänt innan du bokar tid hos oss. Även om du har ett försäkringsbolag som inte är direktanslutet till oss så kan du fråga det bolaget om det går bra att behandlas hos Omega Naprapati.

Väntetiden kan variera. Vi försöker att hjälpa till så fort som möjligt men periodvis har vi mycket att göra med både privatpersoner, företag och försäkringspatienter bokade samtidigt och det kan därför dröja längre tid innan en behandlingstid blir ledig.

Om du vet att du behöver en ultraljudsundersökning eller behandling rekommenderar vi därför att du ringer i god tid så att behandlingen inte påbörjas för lång tid efter skadedebut.

Sjukgymnaster fokuserar sin utbildning på träning och rehabilitering och är därför oftast bättre på detta än naprapater men naprapater är specialiserade på behandling av skador och tillstånd i rörelseapparaten (speciellt akuta skador).

Naprapater har en klart mer ingående och bredare utbildning gällande just behandling av dessa åkommor jämfört med sjukgymnaster.

Så om du vill bli av med din smärta och behandla bort såväl akuta som kroniska skador och tillstånd är det en bra idé att uppsöka en naprapat. Du får dessutom hur som helst oftast ett träningsprogram av oss på Omega Naprapati efter avslutad behandlingsserie för att förebygga återfall eller ytterligare skador - likt träningsprogram du får av sjukgymnasten. Vill du sen mer ingående få hjälp med träning så kan du uppsöka en sjukgymnast eller personlig tränare.

Det kostar 690 kr för en naprapatbehandling.

Vi har reducerade priser för ålderspensionärer och ungdomar. Vi tar därför endast 500 kr för ålderspensionärer och 400 kr för ungdomar (under 18 år) för naprapatbehandling.

En ultraljudsundersökning kostar 990 kr. Därefter ingår en uppföljning utan kostnad senare i behandlingsserien om det är nödvändigt (för att utvärdera läkningen av en skada efter naprapatbehandlingar).

Ja, hos oss sker behandling redan från första naprapatbesöket.

Du får svaret direkt - under samma tillfälle som ultraljudsundersökningen.

Några saker att tänka på är:

 • Kom alltid minst 10 minuter innan din tid, speciellt vid första besöket så att du hinner fylla i en hälsodeklaration innan behandlingen börjar.

 
 • Ta aldrig någon värktablett samma dag som du besöker oss eftersom det då är svårt att göra en korrekt undersökning och bedömning av ditt tillstånd. Var också mycket noga med att inte ta någon NSAID, dvs. anti-inflammatoriska värktabletter (såsom Voltaren, Ipren, Diklofenak, Naproxen m.fl.) eftersom dessa försämrar läkningen av din muskelbristning.

 
 • Vill du avboka eller ändra en bokad tid tänk då på att göra detta minst 5 arbetstimmar innan så att andra patienter som väntelistan också kan få hjälp.

 
 • Gott om gratis parkering finns utanför kliniken.

 
 • Det är också gångavstånd till busshållplats.

Bilder på muskelbristningar


Så här kan muskelbristningar se ut på en ultraljudsundersökning:

Detta tycker våra patienter


Jag råkade ut för ett olycksfall på jobbet och fick en skada i vaden.Jag gick till David och efter ultraljud konstaterades en ganska stor bristning i vaden,efter flertalet behanlingar är jag nu återställd.Jag är mycket nöjd med den behanling och den information jag fick vid varje möte och kan varmt rekommendera Omega Naprapati

Hans Ehn ★★★★★

Fick väldigt bra hjälp vid muskelbristning, rätt diagnos snabbt, och väldigt bra behandling.

Henrik Davidsson ★★★★

Är oerhört nöjd med den behandling och bemötande jag fick. Det kan ta tid att bli kvitt sina besvär, men till slut blir man det. Omega har den kompetens och utrustning som behövdes för att min muskelbristning skulle läka.
Kan varmt rekommendera Omega Naprapati!

John ★★★★★

Extremt nöjd! Har besökt kliniken tidigare och kommer även göra detta för eventuella framtida besvär.

Linda Ericsson ★★★★★

Jag har länge haft problem med min ena armbåge och efter ett snedskär i längdspåret förvärrades det till den punkt där jag inte kunde använda armen ordentligt. Jag bokade tid hos Omega naprapati eftersom de ligger i närheten av mitt arbete och har bara positivt att säga. Trevligt bemötande i reception, fräscha lokaler men framförallt väldigt kunnig personal med senaste teknologin. Efter behandlingar med massage och elektricitet är armen återställd och jag har fått ett antal övningar och råd som kommer att fortsätta stärka upp min armbåge så att detta förhoppningsvis inte händer igen.

Michael Glimmerdahl ★★★★★

Jag opererade min fot i somras, fick mer besvär än innan operationen. Gick till David som ett sista försök, det visade sig vara bland det bästa jag gjort. Innan jag träffade David kunde jag knappt utföra mitt arbete, jag kunde inte stå upp i mer än någon timme utan att få ont, jag åt smärtstillande och led ändå av mycket smärtor. I nästa vecka ska jag ställa mig på volleybollplanen igen. Jag trodde inte att det var möjligt men tack vare David kan jag spendera min fritid med det jag älskar.

Sofie Jansson Bergman ★★★★★

Kom till Omega i September och kunde knappt gå,idag 11/12 är jag helt återställd.
Mycket Nöjd! Tack Omega!

Roland Thunström ★★★★★

Professionellt och effektivt. Davids kompetens och förmåga att göra och tolka ultraljud är en tillgång som var ovärderlig när jag råkade ut för en skada. Behandlingen var effektiv och Davids bedömning av återhämtningstiden stämde helt. Jag är helt återställd till en mycket rimlig kostnad.Skönt att veta att hjälpen finns nära vid behov.

Anne-Christine Svahn ★★★★★

Fick akuthjälp en lördag (!) då jag drabbades av så kraftiga ryggsmärtor att jag inte kunde ta mig upp från badrumsgolvet. Markant förbättring efter första behandlingen och besvärsfri efter tre behandlingar.

Sandra ★★★★★

Jag kan varmt rekommendera den här kliniken, bemötandet är professionellt och man känner sig trygg som patient. Jag behövde stötvåg, elektroterapi och massage för att bli bra. Allt på samma ställe. Det var också bra att få stretch och övningar under behandlingsperioden för att påskynda läkning.

Susanna Anderlind ★★★★★

Finns bara ett ord:Proffsigt!

Christer Ulfvengren ★★★★★

Proffsigt bemötande i toppenfina lokaler och effektiv utrustning. För att inte tala om massagen. David hittar alltid mina ömmande punkter. Har fått hjälp mot nackont och ischias. Känner mig betydligt bättre efter redan fyra behandlingar. Rekommenderas !

Bo Elmstedt ★★★★★

Bästa vård och bemötande jag någonsin erhållit-fräscha lokaler och
professionell personal-jag är kanonnöjd!

Bo Svan-Hvit ★★★★★

Jag råkade ut för en belastningskada på ryggmuskeln med kraftig muskelinflammation.
Sökte hjälp hos Omega Naprapati Helt återställd efter 4 behandlingar.
Jag kan varmt kan rekommendera Omega Naprapati för muskelskador.

Peter Bodérus ★★★★★

Jag har prövat många olika naprapater genom åren och varit nöjda med dom. David har fokus på att lösa mina problem långsiktigt med individuellt träningsprogram och tips och råd. Jag rekommenderar honom varmt.

Andreas Paulsson ★★★★★

Har varit hos flera naprapater tidigare pga ont i axlar och rygg genom åren. Har aldrig tidigare gett betyget 5/5...förrän nu! David på Omega är en mycket kunnig och skicklig naprapat som håller sig a-jour med den senaste tekniken och forskningen inom området. Efter en serie av stötvågsbehandlingar pga axelproblem så är jag så gott som helt återställd. Kan varmt rekommendera Omega och speciellt David.

Oscar ★★★★★

Snabb och proffsig service vid nackspärr! Jag fick tid med kort varsel, mycket bra och prisvärd hjälp!

Kristin A ★★★★★

Super bra! Rekomenderas varmt!

Annelie ★★★★★

Alla omdömen är skrivna på vården.se vilken är en oberoende sida. Läs alla omdömen >

 

Tjänster och priser


Naprapatbehandling: 690 kr

45 min (även återbesök). Stötvågsbehandling, laserterapi, elektroterapi, ultraljudsbehandling och Dry Needling ingår kostnadsfritt.

Naprapatbehandling ålderspensionär: 550 kr

45 min (även återbesök). Stötvågsbehandling, laserterapi, elektroterapi, ultraljudsbehandling och Dry Needling ingår kostnadsfritt.

Naprapatbehandling barn/ungdom: 550 kr

45 min (även återbesök). Alla nödvändiga behandlingsmetoder ingår kostnadsfritt. Observera att det inte går att behandla barn med vissa behandlingsmetoder (såsom stötvågsbehandling) och behandlingen anpassas därför. Gäller för barn och ungdomar under 18 år.

Ultraljudsdiagnostik MSKUL (ultraljudsundersökning): 990 kr

Ingen remiss behövs och du får svar (diagnos) direkt. En uppföljning är inkluderad i priset senare i behandlingsserien vid behov. Observera att ultraljudsundersökning och ultraljudsbehandling inte är samma sak. MSKUL = Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

Akutbehandling (utanför ord. öppettider): 1090 kr

45 min. Gäller tider utanför ordinarie öppettider. Endast överenskommen tid. Stötvågsbehandling, laserterapi, elektroterapi, ultraljudsbehandling eller ultraljudsundersökning (MSKUL) ingår utan extra kostnad. Priset gäller såväl ålderspensionärer som barn/ungdomar.

Endast stötvågsbehandling: 500 kr

Om du enbart behöver stötvågsbehandling kan du boka en kortare behandlingstid till ett reducerat pris då stötvågsbehandling tar kortare tid. Gäller ej första besöket och ej för barn/ungdomar.

Via försäkringsbolag

Vi är anslutna till de flesta större försäkringsbolag. Du kan därför söka hjälp hos oss för din smärta via din sjukvårdsförsäkring. Du ringer till vårdplaneringen för ditt försäkringsbolag och anmäla din skada samt meddelar att du vill få behandling hos Omega Naprapati så bokar ditt försäkringsbolag in dig hos oss för behandling.

Bilder från MSKUL: 200 kr

Bilder från ultraljudsundersökning på skiva. Tar 2-4 arbetsdagar. Skickas till folkbokföringsadress eller hämtas på kliniken.

OBS! Vi tar endast emot kortbetalning eller Swish, vi hanterar inga kontanter.För företag och försäkringsbolag gäller faktura.

Boka behandling nu på: 08-446 10 80

Våra medarbetare


RECEPTIONIST
DAVID BENYAMIN
RECEPTIONIST
RECEPTIONIST
Omega Naprapati
 • Info
 • Vår receptionist hjälper dig med tidsbokning, fakturafrågor, betalningar, ändringar, frågor om våra behandlings-, och undersökningsmetoder med mera. Du anmäler dig i receptionen när du kommer till kliniken och får sedan slå dig ner och vänta tills naprapaten tar emot dig. Kaffe finns. Välkommen!
DAVID BENYAMIN
DAVID BENYAMIN
DOCTOR OF NAPRAPATHY (DN), LEG. NAPRAPAT
 • Titel
 • Doctor of Naprapathy (DN), Leg. naprapat
 • Examen år
 • 2011
 • E-post
 • info@omeganaprapati.se
 • Vidareutbildningar
  • - Examen ​MSKUL (Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik) - godkänd av OMT-sektionen inom LSR (Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi resp. Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund).
  • - Certifikat ESWT (Extracorporeal Shockwave Therapy - stötvågsbehandling) - godkänd av Storz Medical AG, Schweiz
  • - Diplom Fortsättningskurs i stötvågsbehandling för fördjupning och behandling av avancerade indikationer/diagnoser.
  • - Diplom Laserterapi steg 1, 2 och 3 (LLLT - Low Level Laser Therapy) - godkänd av Axelsons Gymnastiska Institut.
  • - Diplomerad och certifierad massageterapeut - godkänd av branschrådet Svensk Massage, diplom från Naprapathögskolan.
 • Övrigt
 • - Ägare och klinikchef

Kontakta oss


Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan. Eller så kan du nå oss direkt på 08-446 10 80.

Observera att avbokning/bokning ej kan ske via mail. Avbokning måste ske minst 5 arbetstimmar före avtalad behandlingstid. För försäkringspatienter gäller 24 timmars avbokningstid. Observera att avbokning/bokning ej kan ske via mail. Sena avbokningar debiteras fullt pris.

© 2018 Omega Naprapati.